Asukkaat haluavat vaikuttaa myös kuntavaalien välillä

Kuntatalouden tiukentuessa ja kuntarakenteen muuttuessa asukkaiden aktiivisuus nousee entistä tärkeämmäksi. Asukkaat haluavat osallistua kunnan palveluiden kehittämiseen myös muulloin kuin kuntavaaleissa neljän vuoden välein.

Vaalien välillä tavallisen kuntalaisen on vaikea osallistua ja vaikuttaa edes omaa asuinaluettaan koskevaan päätöksentekoon. Hänen mielipidettään kuullaan kaavoitusprosessissa ja hän voi tehdä kuntalaisaloitteen. Jos asia on tarpeeksi tärkeä, hän lobbaa luottamushenkilöitä ja virkamiehiä.

Kuntaliitoksien jälkeen valta keskittyy kuntakeskustoihin ja vaaleilla valittuja päättäjiä on paljon entistä vähemmän. Tavallisen asukkaan äänen kuuleminen on entistä vaikeampaa.

Tarve uudenlaisiin osallistumisen ja vaikuttamisen tapoihin on suuri. Käytännössä jokainen kunta voi yhdessä asukkaiden kanssa räätälöidä itselleen parhaiten sopivan asukasvaikuttamisen mallin. Asukkaat voivat keskustella kunta-asioista netissä asukaspaneeleissa tai heistä voidaan koota alueensa asioista päättäviä asukastoimikuntia. Näitä uusia asukasvaikuttamisen tapoja kutsutaan lähidemokratiaksi.

Lähidemokratia ei vaaranna vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden työtä vaan täydentää sitä. Luottamushenkilöt saavat paremmin tietoa kuntalaisten tarpeista ja kenties uusia, perusteltuja ratkaisuvaihtoehtoja. He voivat myös tehdä paremmin valmisteltuja esityksiä ja päätöksiä.

Lähidemokratia lisää kunnan, asukkaiden ja yhdistysten vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Kun asukkaiden näkemystä oikeasti kuunnellaan ja sitä arvostetaan, saadaan pienillä teoilla usein toimivia, kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Asukkaiden muutosvastarinta vähenee ja heidän on helpompi ymmärtää vaikeitakin päätöksiä. Kaupan päälle kunta voi saada loistavia ideoita, joilla palvelut saadaan tehokkaammin käyttöön.

Jo kustannussyistä kuntien kannattaa kannustaa asukkaitaan toimimaan oman ja yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Samalla rahalla, mitä kunta käyttää nyt vaikkapa alueen kulttuuri- ja nuorisotoimeen, saadaan yhdessä asukastoiminnan ja alueen yhdistysten kanssa enemmän aikaan ja lisää pöhinää alueelle!

Muutos alkaa pienistä teoista!

Terhi Ojanen
Kyläasiamies
Etelä-Karjalan Kylät ry