Muut materiaalit ja seminaarit

Kuntalaiskyselyn 17.9.2014 tulokset
Kuntalaiskysely_17.09.2014

Kuntien viranhaltijoista ja henkilöstön edustajista koostuneet teematyöryhmät työskentelivät tammikuun lopusta huhtikuun alkuun. Kunnista koottiin olemassa olevaa tietoa sekä kerättiin tietoa uudessa muodossa yhteen kokonaiskuvan saamiseksi. Tiedon mahdollisimman yhdenmukainen tarkastelu oli haastavaa erilaisista kirjaustavoista, toimintatavoista sekä organisaatioista johtuen. Yhteisesti tarkastellun tiedon ja työryhmien keskustelujen pohjalta kuntajakoselvittäjät koostivat teemoittaiset raportit, jotka on käyty työryhmien kanssa.  Raportteihin avattiin nykytila-analyysi teemoittain ja lisäksi asiantuntijoiden esille nostamia asioita koottiin karkeaan arvioon yhden tai kahden kunnan mahdollisten mallien vaikutuksista. Työryhmien raportit on laadittu alla olevista teemoista. Raportit avautuvat ryhmän nimeä klikkaamalla. Talous- ja investoinnit- ryhmän sekä ICT-ryhmän raportit julkaistaan myös mahdollisimman pian.

Henkilöstö_raportti
Hallinto_demokratia ja viestintä
Teknisten palvelujen raportti
Sivistyspalvelujen raportti
sivistys_raportti_liite5_kartat
Talous ja investoinnit- työryhmän raportti