Aikataulu

Selvitys toteutetaan 1.12.2013- 30.9.2014. Selvitysluonnoksen on suunniteltu valmistuvan kesäkuussa. Koko selvityspaketti sopimusluonnoksineen valmistuu määräaikaan mennessä. Kevään aikana julkaistaan erikseen tilastomateriaalia sekä teemakohtaisia selvityksiä työryhmistä niiden valmistuttua.

Katso tästä tarkempi aikataulu

selvityksen aikataulu