PÄÄSOPIJAJÄRJESTÖJEN NÄKEMYS ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYKSEEN

ma 8.9.2014

Ammattijärjestöt ovat tahoillaan keskustelleet Etelä-Karjalan kuntarakenneselvityksestä ja tuomista vaihtoehdoista tulevaisuuden kuntarakenteeseen. Sekä yhden että kahden kunnan malli saa kannatusta kahden kunnan mallin takana on kuitenkin enemmistö,  sillä vielä moni käytännön asia jää vielä avoimeksi. Tärkeintä on kunnan talouden ja työntekijöiden aseman turvaaminen josta syystä viiden vuoden irtisanomisturva on pääsopijajärjestöille myöskin kuntayhtiöissä erityisen tärkeä.

Työmatkat eivät saa muodostua kohtuuttomiksi, samoin hallinto ei saa etääntyä liian kauaksi työntekijästä. Yhden kunnan mallissa palvelut saattavat karata kauas, jolloin työmatkat myös pitenevät, kun kahden kunnan mallissa nämä pysynevät kohtuullisina.

Pääsopijajärjestöt suhtautuvat avoimin mielin kuntarakenteen kehittämiseen, jotta kuntalaisille voidaan tarjota jatkossakin laadukkaat kuntapalvelut.

Kari Paldanius, ohjausryhmän henkilöstöedustaja